Rapportering

Rapportering

Enkel dokumentation til akkreditering og tilsyn samt forbedret ressourceplanlægning

Dossiers rapporter er designet til at give dokumentation for obligatorisk kompetence og læring, sikre opdateret oversigt over kompetence og forenkle planlægning af ressourcer og kompetenceudviklingstiltag.

  • Oversigt over organisationens kompetencer med mulighed for analyse og “drill-down”. Fra organisatorisk niveau til afdelingsniveau og helt ned til individuelle medarbejdere.

 

  • Forbedret ressourceplanlægning med opdateret information på alle tilgængelige kompetencer.

 

  • Afdækning af flaskehalse gennem sammenlig af fremdrift og gennemførsel mellem afdelinger på tværs af organisationen.

  • Planlæg og implementer initiativer baseret på indsigten fra rapporterne.

  • Dokumentation af kompetence og læringsaktiviteter i forhold til akkrediteringer, tilsyn og ISO certificering.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. For more infomation see our privacy statement: http://www.dossier.com/company/privacy

Close